Anexo:Prefecturas de Japón

A contuniación se presentan las 47 prefecturas de Japón con sus respectivas capitales, población en el año 2000 y sus áreas en km2

Prefecturas de Japón
Prefectura Capital Población (2000) Área (km2)
Aichi Nagoya 7 043 235 5 153,81
Akita Akita 1 189 215 11 612,11
Aomori Aomori 1 475 635 9 606,26
Chiba Chiba 5 926 349 5 156,15
Ehime Matsuyama 1 493 126 5 676,44
Fukui Fukui 828 960 4 188,76
Fukuoka Fukuoka 5 015 666 4 971,01
Fukushima Fukushima 2 126 998 13 782,54
Gifu Gifu 2 107 687 10 598,18
Gunma Maebashi 2 024 820 6 363,16
Hiroshima Hiroshima 2 878 949 8 476,95
Hokkaido Sapporo 5 682 950 83 452,47
Hyogo Kobe 5 550 742 8 392,42
Ibaraki Mito 2 985 424 6 095,62
Ishikawa Kanazawa 1 180 935 4 185,32
Iwate Morioka 1 416 198 15 278,51
Kagawa Takamatsu 1 022 843 1 861,70
Kagoshima Kagoshima 1 786 214 9 132,42
Kanagawa Yokohama 8 489 932 2 415,42
Kioto Kioto 2 644 331 4 612,93
Kochi Kochi 813 980 7 104,70
Kumamoto Kumamoto 1 859 451 6 908,45
Mie Tsu 1 857 365 5 760,72
Miyagi Sendai 2 365 204 6 861,51
Miyasaki Miyasaki 1 170 023 6 684,67
Nagano Nagano 2 214 409 12 598,48
Nagasaki Nagasaki 1 516 536 4 092,80
Nara Nara 1 442 862 3 691,09
Niigata Niigata 2 475 724 12 582,37
Oita Oita 1 221 128 5 804,24
Okayama Okayama 1 950 656 7 008,63
Okinawa Naha 1 318 281 2 271,30
Osaka Osaka 8 804 806 1 893,18
Saga Saga 876 664 2 439,23
Saitama Saitama 6 938 004 3 767,09
Shiga Otsu 1 342 811 4 017,36
Shimane Matsue 761 499 6 707,32
Shizuoka Shizuoka 3 767 427 7 328,61
Tochigi Utsunomiya 2 004 787 6 408,28
Tokushima Tokushima 823 997 4 145,26
Tokio Shinjuku 12 059 237 2 187,08
Tottori Tottori 613 229 3 507,19
Toyama Toyama 1 120 843 4 247,22
Wakayama Wakayama 1 069 839 4 725,55
Yamagata Yamagata 1 244 040 9 323,34
Yamaguchi Yamaguchi 1 528 107 6 110,76
Yamanashi Kofu 888 170 4 465,34

Fuente